Miva ökar sin tillgänglighet

Öppna grindar och återvinning med Add Wisdom

Vi träffar Lars Westberg, kommunikationsansvarig på Miljö och Vatten i Örnsköldsvik för att höra lite mer om deras satsning på ökad tillgänglighet för kommunens invånare.

Tillsammans utvecklade vi ett antal nya funktioner i Add Wisdom för att göra utbildningen så smidig som möjligt.

Under tiden som vi på Miva arbetade fram innehållet till en ny digital kurs baserad på våra lärarledda kurser skedde en hel del teknisk utveckling.

Målet var att den som gått utbildningen skulle kunna öppna grindarna till återvinningscentralerna på dagar och tider då de normalt är obemannade och stängda. Samtidigt ville vi undvika onödig administration för våra anställda

Så här fungerar det

Den vanliga inloggningsprocessen i Add Wisdom ersattes av Bank-ID-inloggning. Utbildningen är dock inte öppen för vem som helst - den riktar sig endast boende i Örnsköldsvik alternativt personer som äger en fastighet i Örnsköldsviks kommun, exempelvis ett sommarhus. Därför krävdes också en del anpassningar av hur användare läggs upp i plattformen.

Kontoverifiering

Vid användarens första inloggning sker en slagning mot SPAR - Statens personuppgiftsregister. Därifrån hämtas uppgifter om var personen är folkbokförd. Om personen är folkbokförd i Örnsköldsvik släpps personen in i plattformen och tilldelas rätt kurs automatiskt. Skulle personen däremot vara folkbokförd i en annan del av landet får hen fylla i sitt kundnummer som därefter kontrolleras mot Mivas interna system.

Utbildning slutförs

Hen går kurser i sin helhet och får automatiskt ett fint diplom. Varje arbetsdag uppdateras grindsystemet vid återvinningscentralerna med information om vilka personer som fått godkänt på utbildningen. När detta sker skickas ett meddelande till personen i fråga med mer information.

Fritt fram för återvinning

Med lastat släp kan den nu diplomerade återvinningsexperten köra fram till grindarna på återvinningscentralen och scanna sitt körkort. Grindarna öppnas. Då området också kameraövervakas kan Miva också hålla koll på behov av allt från snöröjning till att spåra felsorteringar.

”Med Add Wisdoms hjälp har det varit lätt att hitta rätt lösning”

Lars Westberg

Kommunikationsansvarig Miva

Kostnadsfri presentation

Ett helt föruttsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom plattformen och dess funktioner.

Kostnadsfri presentation

Ett helt föruttsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom plattformen och dess funktioner.